Strona Główna BIP Strona Główna
2016 r.
 
2016-02-01 09:37:58
Szkolenie dla uczestników kursu AON
fot. WKU Warszawa - Praga

W dniu 01.02.2016 r. w WKU Warszawa-Praga przeprowadzono zajęcia dla uczestników kursu Akademii Obrony Narodowej w ramach których zapoznano szkolonych z organizacją i zasadami funkcjonowania TOAW w procesie zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, przedstawiono proces przeprowadzenia uzgodnień mobilizacyjnych pomiędzy przedstawicielami jednostki wojskowej i Wojskowej Komendy Uzupełnień. Słuchacze zapoznali się również z zasadami nadawania przydziałów mobilizacyjnych oraz pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych. Wykłady poprowadzili:  mjr Paweł Kamiński oraz kpt. Zbigniew Braszka.