Strona Główna BIP Strona Główna
2016 r.
 
2016-03-31 14:19:22
Szkolenie dla uczestników kursu AON
fot. WKU Warszawa - Praga
W dniu 31.03.2016 r. w WKU Warszawa-Praga odbyły się kolejne zajęcia dla uczestników kursu Akademii Obrony Narodowej. Podczas zajęć szkoleni zapoznali się z organizacją i zasadami funkcjonowania TOAW w procesie zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, a także z procesem przeprowadzenia uzgodnień mobilizacyjnych pomiędzy przedstawicielami jednostki wojskowej i Wojskowej Komendy Uzupełnień. Uczestnicy kursu wzięli również udział w ćwiczeniach z nadawania przydziałów mobilizacyjnych oraz pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych. Zajęcia dla słuchaczy kursu AON poprowadzili mjr Krzysztof Szydłowski oraz kpt. Artur Smal.