Strona Główna BIP Strona Główna
2016 r.
 
2016-09-26 09:34:32
Wojskowe Ćwiczenia Żołnierzy Rezerwy
WKU Warszawa - Praga
W dniu 24 września 2016 r. odbyły się wojskowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa - Praga, które miały na celu ogólne zapoznanie żołnierzy z ich obowiązkami, a także strukturą i zadaniami macierzystej jednostki wojskowej.

Jednym z priorytetowych zadań WKU jest szkolenie rezerw osobowych na potrzeby użycia w sytuacji kryzysowej lub w razie wojny.

Ćwiczenia żołnierzy rezerwy uwięńczył pokaz gaśniczny zorganizowny przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 5.