Strona Główna BIP Strona Główna
2016 r.
 
2016-10-10 13:37:05
Ślubowanie pod patronatem Dowódcy Garnizonu Warszawa
WKU Warszawa - Praga
W dniu 8 października 2016 r. w Wołominie,  Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Praga ppłk Robert PUTRZYŃSKI wziął udział w uroczystym ślubowaniu 180 uczniów klas i szkół mundurowych Płockiego Uniwersytetu Ludowego.

Honorowym patronatem ceremonii był gen. bryg. Robert Głąb, Dowódca Garnizonu Warszawa.

Uroczystość poprzedziła msza św. w intencji uczniów szkół PUL, ich rodziców oraz nauczycieli. Ślubowanie odbyło się zgodnie z ceremoniałem wojskowym i regulaminem musztry, w centralnej części miasta. Uczestniczyły w nim pododdziały honorowe każdej ze szkół wraz z pocztami sztandarowymi, które zaprezentowały się również podczas defilady.
 
Na zakończenie, uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego PUL dali popis swoich umiejętności wojskowo-sportowych.