Strona Główna BIP Strona Główna
2016 r.
 
2016-11-02 10:30:00
Szkolenie dla uczestników kursu Akademii Sztuki Wojennej
WKU Warszawa - Praga
W dniu 02.11.2016 r. w WKU Warszawa - Praga odbyły się kolejne zajęcia dla uczestników kursu Akademii Sztuki Wojennej. Podczas zajęć szkoleni zapoznali się z organizacją i zasadami funkcjonowania TOAW w procesie zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, a także z procesem przeprowadzenia uzgodnień mobilizacyjnych pomiędzy przedstawicielami jednostki wojskowej i Wojskowej Komendy Uzupełnień. Uczestnicy kursu wzięli również udział w ćwiczeniach z nadawania przydziałów mobilizacyjnych oraz pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych.