Strona Główna BIP Strona Główna
2016 r.
 
2016-10-21 13:30:30
Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej w Wyszkowie
WKU Warszawa - Praga

W dniu 20.10.2016 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Robert PUTRZYŃSKI oraz żołnierze i pracownicy WKU Warszawa-Praga wzięli udział w  uroczystoścach związanych z 98. rocznicą powstania Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Organizatorem tegorocznych obchodów była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie.

Święto było okazją do przybliżenia wszystkim uczestnikom zarówno historii utworzenia administracji wojskowej, jak i współczesnej roli wojewódzkiego sztabu wojskowego w strukturach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Była to również możliwość spotkania się z przedstawicielami współpracujących na codzień organów administracji samorządowej oraz służb mundurowych, z terenu województwa mazowieckiego.
Zwięczeniem uroczystości był występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Wyszkowa pod batutą Franciszka Józefa Bieganowskiego ze specjalnym udziałem solisty Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Roberta Dymowskiego.

Naszą uroczystość swoim udziałem zaszczycili szczególni goście w osobach:

gen bryg. Stanisław ŻMUDA – Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia;
Ksiądz Biskup płk Mirosław WOLA – naczelny kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego;
płk Adam PACUK – Zastępca Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie;
płk Wojciech FILKOWSKI – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi;
ppłk Cezary KOSTRZEWA – Zastępca Dyrektora Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;
Pan Zenon JAGIEŁŁO – Przewodniczący Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych pracowników Wojska;
Pani Jagoda MISZEWSKA – Dyrektor Oddziału Miasta Stołecznego Warszawy;
Pan dr Jan TARCZYŃSKI – Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie;
Pan Zbigniew KAMIŃSKI – Starosta powiatu Ostrów Mazowiecka;
Pan Jan ZALEWSKI – Starosta powiatu Pułtusk;
Pan Adam MRÓZ – Wice Starosta pow. Wyszkowskiego;
Pan Grzegorz NOWOSIELSKI – Burmistrz Miasta Wyszków;
Pani Elżbieta PIÓRKOWSKA – Przewodnicząca rady gminy Wyszków;
Pani mjr Dorota PAWLAK – Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie;
Pan st. inspektor Michał TOPORKIEWICZ – Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie;
Pan brygadier Henryk KRASUCKI – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Pułtusku.

Uroczystość była również sposobnością do wręczenia medali i odznaczeń przyznanych przez Ministra Obrony Narodowej, Szefa Sztabu Generalnego oraz Szefa WSzW dla zasłużonych żołnierzy oraz pracowników wojska WSzW i podległych WKU, a także przedstawicieli administracji samorządowej.

Pamiątkowa brązowa odznaka „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej III stopnia”:
ppłk Robert PUTRZYŃSKI

List Gratulacyjny:
kpt. Artur SMAL

Dyplom uznania:
Pani Emilia SZYMAŃSKA