Strona Główna BIP Strona Główna
Wolne stanowiska NSR
 
2017-03-06 11:52:52
JW 4395 w Leźnicy Wielkiej
WKU Warszawa - Praga
Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy rezerwy w ramach NSR w JW Nr 4395 w Leźnicy Wielkiej.
LP Nazwa stanowiska NIS stopień etatowy stanowiska SW1 SW2  
1. MŁODSZY OFICER    BC138000300020 ppor./ por.  54B01 99Z99 TAJNE kat zdr. Z/III
2. MŁODSZY OFICER BC138000500020 ppor./ por.   22C05 54B03 TAJNE kat zdr. Z/III
3. INŻYNIER BC138000720030 ppor./ por. 22J01   TAJNE kat zdr. Z/III
4. INŻYNIER BC138000790035 ppor./ por. 22J04   TAJNE kat zdr. Z/III
5. KIEROWNIK DZIAŁU BC138000840010 por. /kpt. 22J04   TAJNE kat zdr. Z/III
6. PODOFICER SZTABOWY BC138000600030 pdf. 38C31   TAJNE kat zdr. Z/III
7. KIEROWNIK KACELARII KRYPTOGRAFICZNEJ BC138000700020 pdf. 29A21   TAJNE kat zdr. Z/III
8. SZYFRANT BC138000700030 pdf. 29A21   TAJNE kat zdr. Z/III
9. STARSZY TECHNIK METEOROLOG BC138000800070 pdf. 28T23   TAJNE kat zdr. Z/III
10. STARSZY ASYSTENT KONTROLERA LOTNISKA    BC138001000150 pdf. st. 22E22   TAJNE kat zdr. Z/III
11. STARSZY ASYSTENT KONTROLERA LOTNISKA BC138001000160 pdf. st. 22E22   TAJNE kat zdr. Z/III
12. STARSZY ASYSTENT KONTROLERA LOTNISKA BC138001000190 pdf. st. 22E22   TAJNE kat zdr. Z/III
13. PODOFICER NADZORU TECHNICZNEGO BC138001000200 pdf. st. 22E24   TAJNE kat zdr. Z/III
14. PODOFICER INFORMACJI LOTNICZEJ BC138001000250 pdf. st. 22E24   TAJNE kat zdr. Z/III
15. INSTRUKTOR BC138001400030 pdf. 34A21   TAJNE kat zdr. Z/III
16. KIEROWNIK KACELARII TAJNEJ BC138001600010 pdf. 54D24 99Z99 TAJNE kat zdr. Z/III
17. TECHNIK BC138003400020 pdf. mł. 22H23   TAJNE kat zdr. Z/III
18. STARSZY OPERATOR BC138004100060 pdf. mł. 22H22   TAJNE kat zdr. Z/III
19. MŁODSZY PILOT BC138005600060 pdf. 22B23   TAJNE kat zdr. Z/III
20. STARSZY TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC1380O8OOO11 pdf. 22J33   TAJNE kat zdr. Z/III
21. TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC138006300080 pdf. mł. 22J27   TAJNE kat zdr. Z/III
22. STARSZY TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC138006400040 pdf. 22J24   TAJNE kat zdr. Z/III
23. STARSZY TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC138007300080 pdf. 22J33 22D23 TAJNE kat zdr. Z/III
24. STARSZY TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC138007300090 pdf. 22J33 22D23 TAJNE kat zdr. Z/III
25. STARSZY TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC138007300100 pdf. 22333 22D23 TAJNE kat zdr. Z/III
26. STARSZY TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC138007300120 pdf. 22J33 22023 TAJNE kat zdr. Z/III
27. TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC138007300160 pdf. mł. 22J33   TAJNE kat zdr. Z/III
28. TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC138007300190 pdf. mł. 22J33   TAJNE kat zdr. Z/III
29. STARSZY TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC138007400040 pdf. 22J33 22D23 TAJNE kat zdr. Z/III
30. STARSZY TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC138007400080 pdf. 22J33 22D23 TAJNE kat zdr. Z/III
31. STARSZY TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC138007400100 pdf. 22J33 22D23 TAJNE kat zdr. Z/III
32. TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC138007400170 pdf. mł. 22J33   TAJNE kat zdr. Z/III
33. TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC138007500070 pdf. mł. 22J38   TAJNE kat zdr. Z/III
34. STARSZY TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC138007600030 pdf. 22J27   TAJNE kat zdr. Z/III
35. STARSZY TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC138007600040 pdf. 22J27   TAJNE kat zdr. Z/III
36. STARSZY TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC138007600060 pdf. 22J27   TAJNE kat zdr. Z/III
37. STARSZY TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC138007600080 pdf. 22J27   TAJNE kat zdr. Z/III
38. STARSZY TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC138007700070 pdf. 22J24   TAJNE kat zdr. Z/III
39. STARSZY TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC138007700080 pdf. 22J24   TAJNE kat zdr. Z/III
40. TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC138007700120 pdf. mł. 22J24   TAJNE kat zdr. Z/III
41. STARSZY TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC138008300040 pdf. 22J33   TAJNE kat zdr. Z/III
42. STARSZY TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC138008300050 pdf. 22J33   TAJNE kat zdr. Z/III
43. TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC138008300110 pdf. mł. 22J33   TAJNE kat zdr. Z/III
44. STARSZY TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC138008400050 pdf. 22J38   TAJNE kat zdr. Z/III
45. TECHNIK ŚMIGŁOWCA BC138008600090 pdf. mł. 22J24 38T26 TAJNE kat zdr. Z/III
46. MAGAZYNIER BC138009600020 pdf. mł. 38B25 38T27 TAJNE kat zdr. Z/III
47. TECHNIK BC138010800020 pdf. mł. 28T23   TAJNE kat zdr. Z/III
48. RATOWNIK BC138011800070 pdf. mł. 54G24 38T27 TAJNE kat zdr. Z/III
49. ELEKTROMECHANIK BC138008900030 szer./st. szer. 22J79 38T64 TAJNE kat zdr. Z/III
50. RATOWNIK BC138009400020 szer./st. szer. 38T64 38T64 TAJNE kat zdr. Z/III