Strona Główna BIP Strona Główna
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Praga udostępniła nowy sposób załatwiania spraw urzędowych za pomocą platformy komunikacji elektronicznej ePUAP.

Jeśli korzystasz z przeglądarki Mozilla Firefox lub Chrome i masz problem z prawidłowym wyświetlaniem formularzy to zapoznaj sie z poniższą instrukcją:

OBJAW:
Na przeglądarkach Firefox i Chrome nie wyświetlają się formularze PDF.
 
ROZWIĄZANIE:
Firefox:
1. Otworzyć przeglądarkę Firefox
2. W polu adresu wpisać: about:config
3. Wyszukać "pdfjs.disabled"
4. Zmienić wartość z "false" na "true"
5. Zrestartować przeglądarkę

Chrome:
1. Otworzyć przeglądarkę Chrome
2. W polu adresu wpisać: chrome://plugins/
3. Wyszukać "Chrome PDF Viewer" i nacisnąć "Wyłącz"
4. Wyszukać "Adobe Reader" i nacisnąć "Włącz"
5. Zrestartować przeglądarkę