Strona Główna BIP Strona Główna
- Kursy dla oficerów rezerwy 2017
 

KURSY DLA OFICERÓW REZERWY W 2017 R.

Informujemy, że istnieje możliwość odbycia w 2017 roku kursów doskonalących dla oficerów rezerwy.

Na kursy  doskonalenia wnioski mogą składać oficerowie rezerwy (podporucznik, porucznik, kapitan), jeżeli odbywali czynną służbę wojskową w specjalności wojskowej 20B03 (zmechanizowana) lub 30A02 (operacje psychologiczne).

KURSY DOSKONALENIA OFICERÓW REZERWY W 2017 R.
NAZWA KURSU MIEJSCE TERMIN SPECJALNOŚĆ WOJSKOWA CEL
DOSKONALĄCY WSO WL Wrocław 11.05 - 09.06.2017 r. 20B03 zmechanizowana -podwyższenie kwalifikacji,

- kurs kończy się egzaminem oraz mianowaniem na wyższy stopień wojskowy.
 DOSKONALĄCY WSO WL Wrocław 07.09 - 06.10.2017 r. 30A02 operacje psychologiczne


Jeżeli są Państwo zainteresowani odbyciem któregoś z powyższych kursów, wnioski o powołanie należy składać do pokoju nr 206.

WNIOSEK