Strona Główna BIP Strona Główna
- Informacje o WOT
 
Informacje o WOT

Czym są Wojska Obrony Terytorialnej?

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) - to piąty, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzaj Sił Zbrojnych RP. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Służba w WOT jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą aktywnie włączyć się w działania na rzecz obronności państwa, ale jednocześnie nie chcą rezygnować ze swojej pracy zawodowej.

Szkolenie żołnierzy terytorialnej służby wojskowej (tzw. "Terytorialsów") odbywa się najczęściej w weekendy.

Nabór do Terytorialnej Służby Wojskowej

Obecnie trwa nabór do Terytorialnej Służby Wojskowej w pododdziałach 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.Kim są "Terytorialsi"?

Terytorialność ma dla nas - żołnierzy WOT wyjątkowe znaczenie. Terytorialność to nie tylko obszar na mapie, czy odległość z domu do pracy.

Terytorialność to przynależność do regionu, który znamy "jak własną kieszeń", z którego się wywodzimy.

Terytorialność to wreszczie gotowość do obrony i wspierania Ciebie i Twojej rodziny. Stąd wywodzi się misja.

Wymagania

Jeśli chcesz zostać "Terytorialsem", sprawdź czy:
 1. Posiadasz obywatelstwo polskie
 2. Jesteś zdrowy/y fizycznie i psychicznie by pełnić służbę wojskową
  - orzeczona zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej na etapie kwalifikowania
 3. Jesteś pełnoletni
  - wiek co najmniej 18 do 55 lat w korpusie szeregowych, do 63 lat w korpusie podoficerów i oficerów.
 4. Jesteś niekarany
  - niekaralność za przestępstwa umyślne
 5. Nie pełnisz innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadasz przydziału kryzysowego- nieprzeznaczenie do służby zastępczej. Niepełnienie innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub brak nadanego przydziału kryzysowego. Niereklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Posiadasz wykształcenie:
co najmniej podstawowe - na stanowisko służbowe w korpusie szeregowych
co najmniej średnie - na stanowisko służbowe w korusie podoficerów
co najmniej wyższe - na stanowisko w korpusie oficerów
 
 
Jeśli spełniasz powyższe warunki, przygotuj poniższe dokumenty i zgłoś się do Nas.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej
 2. Dokument stwierdzająceo posiadane wykształcenie (oryginał do okazania w WKU)
 3. Dowód osobisty (oryginał do okazania w WKU)
Dodatkowo możesz przedstawić inne dokumenty mające wpływ na powołanie do TSW:
 • dokumenty potwierdzajace posiadane kwalifikacje,
 • świadectwo lub zaświadczenie ukończenia klasy o profilu mundurowym lub realizującej program innowacyjny lub eksperymentalny przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa
 • rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej
 • informację o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego
 • rozważ dołączenie innych dokumentów rekomendujących Cię, np. legitymację honorowego dawcy krwi.
Przygotuj powyższe dokumenty i zgłoś się z nimi do WKU Warszawa - Praga.


Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga

Staw się w WKU:
 1. Zgłoś się do Wydziału Rekrutacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa-Praga
 2. Złóż Wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej
 3. Dołącz wszystkie wymagane i dodatkowe dokumenty


Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia. Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.
 
Kontakt:

Dane kontaktowe punktu informacyjnego dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej:

• tel. 261 872 419
wkupraga@ron.mil.pl
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl
www.terytorialsi.wp.mil.pl
 
Dowiedz się więcej:
• Więcej informacji dostępnych pod adresem: www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna
• WNIOSEK O POWOŁANIE DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ