Strona Główna BIP Strona Główna
Kontakt
 
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień
Warszawa - Praga

 ul. Bertolta Brechta 16
00-987 Warszawa

Godziny pracy Wojskowej Komendy Uzupełnień:

 

poniedziałek 7.30 - 17.00

wtorek - piątek 7.30 - 15.30

 Wydział Rekrutacji

Szef Wydziału Rekrutacji (szkolnictwo wojskowe) – tel. 261 872 309,

Oficer Wydziału (vacat) –   tel. 261 872 244

Specjalista (Wojska Obrony Terytorialnej, służba przygotowawcza, promocja Wojska Polskiego) – tel. 261 872 419
Inspektor (Wojska Obrony Terytorialnej, służba przygotowawcza) – tel. 261 872 364

Specjalista (Narodowe Siły Rezerwowe, zawodowa służba wojskowa, pierwsza komisja wojskowa, rotacyjne ćwiczenia wojskowe żołnierzy NSR) – tel. 261 872 115

Starszy referent, referent (Narodowe Siły Rezerwowe, zawodowa służba wojskowa, rotacyjne cwiczenia wojskowe zolnierzy NSR) - tel. 261 872 386
 

Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami  - tel. 261 872 451

Oficer Wydziału (System Zarządzania Kryzysowego, sprawy operacyjne, sprawy szkoleniowe, WSyD) -  tel. 261 872 400

Oficer Wydziału (gotowość mobilizacyjna i gotowość bojowa) - tel. 261 872 240

Specjalista (nadawanie przydziałów mobilizacyjnych, nadawanie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy) – tel. 261 872 429

Inspektor (świadczenia rzeczowe i osobiste na rzecz obrony, nadawanie przydziałów org.-mob., militaryzacja jednostek, reklamowanie) - tel. 261 872 455

Inspektor (nadawanie wyższych stopni wojskowych, rekonwersja, weterani, Damy i Kawalerowie Virtuti Militari) - tel. 261 872 243

Starszy referent (ewidencja oficerów rezerwy i podoficerów rezerwy i szeregowych rezerwy, wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej żołnierzom rezerwy oraz osobom nie podlegającym powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej, wydawanie książeczek wojskowych) – tel. 261 872 118

Dokumentalista (archiwum) - tel. 261 872 212Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - tel. 261 872 213

Kierownik Kancelarii (Jawna) - tel. 261 872 453

Dyżurka/ Portier SUFO - tel. 261 872 452


Kierownictwo Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa - Praga

Wojskowy Komendant Uzupełnień – tel. 261 872 453

Szef Wydziału PMiAR – Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień -  tel. 261 872 451

Rzecznik prasowy -  tel. 261 872 309, e-mail: wku.praga@wp.mil.pl

Referent prawno - administracyjny (wnoszenie skarg, wniosków i próśb do Wojskowego Komendanta Uzupełnień)  - tel. 261 872 248

Samodzielny referent (zwrot kosztów podróży osobom wzywanym do WKU, ochrona środowiska, BHP, Ppoż) - tel. 261 872 454

Informatycy - tel. 261 872 267

Kancelaria Jawna WKU - tel. 261 872 453
 
Inspektor Ochrony Danych - k.kaluska@ron.mil.pl

FAX - tel. 261 872 368Wyświetl większą mapę