Strona Główna BIP Strona Główna
Akty prawne
 

USTAWY

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego

ROZPORZĄDZENIA

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. Nr 45 poz. 265)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 61 poz. 382)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202 poz.1566)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz. U. Nr 76 poz. 497)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. Nr 77 poz. 509)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. Nr 87 poz. 562)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. 2015 r. poz. 449)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy służby przygotowawczej (Dz. U. 2015 r. poz. 417)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. Nr 87 poz. 563).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz. U. Nr 41, poz.. 241).

Rozporządzenia Ministra Obrony narodowej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. Nr 64, poz. 397).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy (Dz. u. Nr 145, poz. 974).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz. U. Nr 145, poz. 971).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2015 r.w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz. U. 2015 r. poz. 258)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz. U. 2004 r. nr 50 poz. 484)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz. U. 2015 r. poz. 448)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2015 r. poz. 948)

 

 DECYZJE

Decyzja nr 224 /MON z dnia 09.08.2013 r. - Dziennik Urzędowy MON z 13.08.2013 r.w sprawie nabywania umundurowania i wyekwipowania Wojska Polskiego przez Damy i Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

Decyzja w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.