Strona Główna BIP Strona Główna
- Uczelnie oficerskie
 

 

  

 

Jeżeli posiadasz świadectwo dojrzałości, możesz rozpocząć naukę w jednej z interesujących Ciebie szkół oficerskich, w zależności od Twoich zainteresowań.

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
im. Jarosława Dąbrowskiego
Warszawa, ul. Gen. Kaliskiego 2
http://www.wat.edu.pl/
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
im. Bohaterów Westerplatte
Gdynia, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
http://www.amw.gdynia.pl/
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
im. gen. Tadeusza Kościuszki
Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
http://www.awl.edu.pl/
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, ul. Dywizjonu 303
http://www.wsosp.deblin.pl/