Strona Główna BIP Strona Główna
- Kierownictwo WKU
 
KADRA KIEROWNICZNA
 
cz.p.o. Wojskowy Komendant Uzupełnień
Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

mjr Paweł KAMIŃSKI
 
Szef Wydziału Rekrutacji

mjr Krzysztof SZYDŁOWSKI