Strona Główna BIP Strona Główna
- Kierownictwo WKU
 
KADRA KIEROWNICZA
 
Wojskowy Komendant Uzupełnień

ppłk Dariusz ZDROJEWSKI
 
Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień
Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

mjr Paweł KAMIŃSKI
 
Szef Wydziału Rekrutacji

mjr Krzysztof SZYDŁOWSKI