Strona Główna BIP Strona Główna
Dane teleadresowe Jednostek Wojskowych w Warszawie
 

 

           
 

LP

WYKAZ JEDNOSTEK WOJSKOWYCH W WARSZAWIE

JW

adres 

tel.

1

JW Nr 1230 Warszawa-Wesoła 

ul. Okuniewska 1  

261-812-254

261-812-109

2

JW Nr 2420 Warszawa

ul. 29 Listopada 1  

261-891-317

3

JW Nr 3964 Warszawa

ul. Bystra 1

261-892-302

4

JW  Nr 2414 Warszawa 

ul. Żwirki i Wigury 9/13

261-847-386

261-847-150

5

JW Nr 4198 Warszawa

ul. Żwirki i Wigury 1C

261-821-359

6

Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego  

ul. Hynka 2

261-847-398

7

3 bzab. DWLąd w Warszawie 

ul. Dymińska 1

261-878-849,   261-878-501

8

MOŻW w Warszawie 

ul. Ostroroga 35

261-854-160