Strona Główna BIP Strona Główna
Pomoc poszkodowanym i rodzinom zmarłych
 
       

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ

WARSZAWA - PRAGA

POMOC WETERANOM, RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY 
I PRACOWNIKÓW WOJSKA ORAZ POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM 
I PRACOWNIKOM WOJSKA.

 

System pomocy weteranom, poszkodowanym żołnierzom, pracownikom wojska, ich rodzinom, rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska.

Podstawy prawne:

Rozporządzenia do ustawy o weteranach działań poza granicami państwa:


Telefony informacyjne:

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00 -15:00

  • Koordynator regionalny p. Andrzej LAUDY - tel. 261 826 038

WKU Warszawa-Praga od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00 -15:00

  • Indywidualni opiekunowie do spraw osób uprawnionych p. Jadwiga TOKARSKA tel. 261 872  243 oraz kpt. Artur SMAL  tel. 261 872 240
 

INFORMACJA

Informuję, że w Dowództwie Generalnym Rodzajów
Sił Zbrojnych zadania w zakresie opieki nad
rodzinami poległych żołnierzy i pracowników
wojska oraz poszkodowanymi żołnierzami
i pracownikami wojska realizuje pełnomicnik
Oddziału Służby Poza Granicami Państwa Zarządu
Zasobów Osobowych (J-1)

Pan płk Jacek MELA

Obowiązki słuzbowe wykonuje w siedzibie
Dowództwa Generalnego RSZ
ul. Żwirki i Wigury 103, blok 7A, pok. nr 6,
00-912 Warszawa.

Telefony kontaktowe:
825-940, 261 825-940,
fax: 825-636, 261 825-636,
tel. kom.: 600-833-322

Od 1 lutego 2014 r. został uruchomiony
telefon zaufania 825-940, 261 825-940
dla osób uprawnionych do systemu pomocniczego,
który czynne jest we wtorki w godz 15.00 - 18.00
oraz w czwartki w godz. 10.00 - 13.00.