Strona Główna BIP Strona Główna
- Wolne stanowiska
 
Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 • oficera Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami:
  STE por/kpt.; U 12A/13;  SW 54C01
Wymagane doświadczenie zawodowe:
 • Zajmowanie stanowiska w obszarze działalności dowódczo-sztabowej lub mobilizacyjno-uzupełnieniowej.
 
Zakres podstawowych obowiązków:
 • Opracowywanie i utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji bojowej i mobilizacyjnej.
 • Sporządzanie i utrzymanie w stałej aktualności planów prowadzonych akcji kurierskich oraz planów rozplakatowania obwieszczeń danych do współdziałania z organami administracji samorządowej.
 •  Sporządzenie niezbędnych dokumentów do współdziałania dla uzupełnianych mobilizacyjnie jednostek wojskowych.
 • Opracowanie planów terytorialnego gromadzenia rezerw, rotacji, szkolenia w deficytowych SW, szkolenia w drugiej SW, poprawy rejonizacji.
 • Dokonywanie uzgodnień z TOAP, policją, z urzędami pocztowymi w zakresie prowadzenia akcji kurierskiej i zabezpieczenia procesu mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych.
 • Przygotowanie analiz, meldunków, sprawozdań dotyczących spraw gotowości bojowej i mobilizacyjnej.
 • Opracowywanie dokumentacji szkolenia w ramach dnia gotowości mobilizacyjnej i bojowej.
 • Prowadzenie ewidencji i przechowywanie znaków tożsamości oraz współdziałanie z BEO WP.
 
Kontakt:

 • tel. 261 872 451;
 • wkupraga@ron.mil.pl